لینک های مرتبط
لینک ها
شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

شرح محتوا

نشست بررسی مشکلات شهرک صنعتی چناران با حضور منتخب مردم

  |   رویداد ها, کارخانه   |   بدون دیدگاه

نشست بررسی مشکلات شهرک صنعتی چناران با حضوردکتر حسین عباس زاده امامی، منتخب مردم چناران،گلبهار،گلمکان،طرقبه وشاندیزبا مهندس مسعود مهدی زاده مقدم مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی برگزار شد.

دراین دیدار مهندس علی دهقان زاده مدیرعامل شهرک صنعتی و فریدون باقری دبیرخانه صنعت شهرستان چناران دکترعباس زاده امامی راهمراهی می کردند.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه