لینک های مرتبط
لینک ها
شبکه های اجتماعی
بوقلمون

 

بوقلمون

 

بوقلمون بزرگترین و سنگین ترین پرنده خانگی است. پرورش صنعتی بوقلمون در سال هاي اخیر رشد بسـیار زیادي داشته که عمده ترین دلیل آن توجه مصرف کنندگان به ارزش غذایی بالاي گوشت بوقلمون و افزایش تقاضا براي آن است. گـوشت بوقلمـون براي جلوگیري از بیماري هاي سرطان سینه، پروستات، بیماری MS، افسردگی و اعصاب بسیار مفید است. بر اساس تحقیقات انـجـام شده مـقدار فسفر موجود در هر ۱۰۰ گرم گوشت بوقلمون، ۲۳۸ میلی گرم می باشد که این مقدار حدود ۴ برابر فسفر مـوجـود در مـیگـو است. عـلاوه بر این، گـوشت بـوقلمون حاوي بالاترین مقدار پتـاسیم ( ۹۳۵ مـیلی گرم در ۱۰۰ گرم) ،مقادیر بالاي کلسیم ، سلنیوم و ویتامین هاي گـروه B در بین سایر گوشت ها می بـاشد. گـروه تولیـدي دردانـه خراسان رضـوي با  هدف پیشرفت در صنعت پرورش بوقلمون و با توجه به اهمیت و نقش تغذیه و خوراك استاندارد در پرورش طیور صنعتی، تولید خوراك کـامل بوقلمـون را در تـمامی دوره هاي پرورش و سنین مختلف در دستورکار خود قرار داده است.