لینک های مرتبط
لینک ها
شبکه های اجتماعی
کنسانتره ویژه بز سانن

 

کنسانتره ویژه بز سانن

 

بز سانن يكي از برترين نژادهاي شيري دنيا مي باشد و مبدا آن روستايي به نام سانن در سوئيس است. در سال هاي اخير به دليـل پتانسيل بالاي توليد شير اين نژاد، پرورش آن در اقصی نقاط جهان و بخصوص در ايران در حال گسترش مي باشد. در ميان تمام نژادهاي مـوجود در دنيا نژاد سانن بيشترين شير توليدي را دارا است، بطوريكه ميانگين توليد آن حدود ۳/۵ ليتر در روز در نظر گرفته می شود. اين توانايي بالاي توليد شير باعث شده است که ميزان انرژي و پروتئيـن بيـشتري در جيـره نياز باشد. همچنين اين نـژاد به بـالانس بـودن مواد معدني و ويتاميني بسيار حساس است . مصرف جيره اي كه از نظر مواد معدني و ويتاميني بالانس نباشد آسيب هاي جدي به حيـوان وارد مي كند. استفاده از كنسانتره اي با كيفيت مناسب مي تواند تاثير بسيار زیادی در عملكرد توليد شير و توليد مثلي داشته باشد. در همين راستا كارخانه دردانه خراسان رضوي با تكيه بر مدرنترين دستگاه هاي فرآوري و تهيه خوراك،كنسانتره ويژه بز سانن را با بهتريـن كيفيـت پيشنهاد مي نمايد.