لینک های مرتبط
لینک ها
شبکه های اجتماعی
غلات فرآوری شده

 

غلات فرآوری شده

 

یکی از محصولات منحصر بفرد شرکت خوراک دام و طیور دردانه خراسان رضوی تولید غلات فرآوری شده بوسیله دستگاه پیشرفته سوپرهایژنایزر ساخت کارخانه Stolz فرانسه می باشد.

در این تکنولوژی ابتدا غلات در سایز دلخواه آسیاب شده سپس با اعمال دمـای   50-95  و زمان ۱ تا ۶ دقیقه مورد فرآوری قرار می گیرد و تغییرات بسیار مهم و ارزشمندی در ترکیب نشاسته غلات و افزایش ارزش غذایی آنها ایجاد می گردد. بطوریکه گرانول های نشاسته به مقدار بیشتری ژلاتینه شده و قابلیت استفاده  آن بهبود می یابد.

در مرحله بعدی غلات فرآوری شده از کولر درایر مـخصوص عبور داده شده، خـشک و خنک می گـردند، سپس با رسیـدن به رطوبت مطلوب و استـاندارد، در نهایت آماده بسته بندی و یا بصورت فلّه عرضه می شوند