لینک های مرتبط
لینک ها
شبکه های اجتماعی
خوراک پرندگان زینتی

 

خوراک پرندگان زینتی

 

کبوتر از سری پرندگان زینتی به شمار میرودکه از دیرباز جایگاه ویژه ای نزد ایرانیان داشته است.این پرنده با وفا بدلیل اُنسی که با انســان و خصوصا آشیانه خود میگیرد در کشـورهای مختلف هم سوژه خوبی برای رقابت هایی بین پـرورش دهندگان آن می باشد. در گذشته ایرانیان این پرنده را خوش یمن و نگهداری از آن را سبب وسعت روزی و دفع بلا می دانستند. کبوتر نیز مانند سایر پرندگان جهت رشد و نگهداری نیاز به تغذیه مطلوب دارد، به همین منظور شرکت دردانه خراسان رضوی با نظر کارشناسان علم تغذیه و با توجه به سن پرنده و نیاز غذایی سویه های مختلف اقدام به تولید خوراک برای کبوتران مولد، پروازی و جوجه کبوتر نموده است.