لینک های مرتبط
لینک ها
شبکه های اجتماعی
کنسانتره مرغ تخمگذار و گوشتی

 

کنسانتره مرغ تخمگذار و گوشتی

 

در شرایط خاص که امکان استفاده از خوراک کامل به هر دلیلی درمزرعه های پرورش طیور وجود ندارد، پرورش دهندگان تمایـل به استفاده از کنسانتره های خوراکی با هدف سهولت و دقت در فرآیند تولید خوراک در مزرعه پیدا می کنند. با توجه به اینکه کـلیه ریز مغذی های مـورد استفاده د رخوراک، در کنسانتره گنجانده می شود، سیسـتم مـیکرودوزیـنگ جهت توزین دقیق مواد کـم مصرف و ویتامین های خالص تعبیه شده است، استفاده از مواد اولیه با حداکثر قابلیت جذب، میکس پذیری مطلوب و برخورداری شرکت دردانه خراسان رضوی از میکرو میکسرهای افقی با راندمان بالا، سبب شده تا محصول ارائه شده دارای بافت همگن و شکل فیزیکی یکنواختی باشد.

این شرایط در فرآیند تمام اتوماتیک تولید کنسانتره و مکمل گروه تولیدی دردانه خراسان رضـوی به صورت کاملا مدرن  محقق شده و این گـروه تولیدی، آمادگی ارائه انواع کنسانتره به پرورش دهندگان عزیز را دارند.