لینک های مرتبط
لینک ها
شبکه های اجتماعی
کنسانتره تلیسه و گاو خشک

 

کنسانتره تلیسه و گاو خشک

 

پرورش مناسب تلیسه به عنوان دام جـايگزيـن شونـده در گلـه هاي گاو شیـری از جايگاه بسيار مهمي برخوردار مي باشد بنابراین مدیریت تغذیـه آن بسیـار حـائـز اهمیـت است. اکثـر تغییـرات مـربوط بـه رشـد اسکـلتی و غـدد پستـانی در بـازه زمـانی  3 تا ۹ مـاهـگی بوده و در ایـن دوره بافت پستانی ۳/۵ برابر سریعتر از سایر بافت های بدن رشد می کند. لذا استـفاده از جـیره مناسب می تواند آینـده خوبی را برای تلیسه رقم بزند. برای نمونه در طول دوره پرورش تلیسه، باید از جیره های با غـلات بالا دوری کنیم و نباید اجازه دهیـم تا حیـوان در این مرحـله چاق شود.

استفاده از جیره های با میزان پروتئین حدود ۱۴ تا ۱۵ درصـد می توانـد در رشد قدی تلیسه موثر باشد و همچنین از افزایـش اسکور بدنی حیوان نیز جلوگیری کند. کنسانتره تلیسه دردانه رضوی بصورت ویژه فرموله شده به طوریکه در این کنسانتره از منابع پروتئینی با کیفیت عالی و غلات فرآوری شده استفاده می گردد. همچنین به دلیل تاثیر بسیار زیاد مواد معدنی و ویتامینه بر روی رشد و وضعیـت ظاهری تلاش شده است تا مواد معدنی با قابلیت جذب بهتر و سریعتر در کنسانتره گنجانده شود.