لینک های مرتبط
لینک ها
شبکه های اجتماعی
استارتر گوساله

 

استارتر گوساله

 

 

از آنجایی که گوساله ها  آینده گله را تضمین می کنند، فراهم کردن یک استارتر مناسب گام موثری در بهبود پرورش آنها است. تغذیه استاندارد گوساله های شیری سبب می شود تا بعد از ۲۲ تا ۲۴ ماه حیوان با پتانسیل شیردهی بالا وارد گله شیری شود. برای رسیدن به این هدف بایستی نیـازهای تغذیـه ای حیـوان را در دوره شیـرخوارگی که یکی از حسـاس تـرین دوران رشـد دام می بـاشد تـأمین کـرد. در همیـن راستـا شرکت دردانه خراسان رضوی به منظور رضایتمندی مشتریان عزیز دو نوع استارتر(شیری ویژه و شیری) را تولید می کند. همچنیـن این گروه تولیـدی یک نوع استارتر کامل را که در آن از پودر یونجه استفاده شده  برای مشتریان خود عرضه می نماید. یونجه طعم و بوی خوبی به استارتر داده که بر مصرف ماده خشک گوساله تاثیر بسیار مثبتی دارد.

مزایای استفاده از استارتر ویژه وکامل:

•              افزایش مصرف ماده خشک

•              بهبود افزایش وزن روزانه

•              کاهش سن از شیرگیری

•              تقویت سیستم ایمنی بدن