لینک های مرتبط
لینک ها
شبکه های اجتماعی
کنسانتره استارتر بره و بزغاله

 

کنسانتره استارتر بره و بزغاله

 

بره و بزغـالـه در هفته های اول بعد از تولد پتانسیل رشد بسیار سریعی دارند و بخصوص بره ظرف مدت ۲ هفته بعد از تولد به دو برابــر وزن اولیـه می رسد. برای پـرورش مناسب بره و بزغالـه باید از خـوراک با کیفیت استفاده کرد و همچـنین استفاده از ویتـامین ها و مواد معدنی با قابلیت جذب بالا بر رشـد و شکل ظاهـری آنها تأثیربـسزایی دارد. بره و بـزغاله شیری دارای شکـمبه با فعالیت پایین هستند بنابـراین بـهتر است از منابـع پروتـئینی کـاملاً طبیـعی استفـاده شده که  هستند و در حـد امکان از منابـع نیتروژنی غیـر پروتئینی اسـتفاده نشـود. برهمیـن اساس شرکت تولیدی دردانه خراسان رضوی کنسانتره ای با کیفیت بسیار عالی برای بره و بزغاله شیری ارائه می کند.

تمامی محصولات دردانه خراسان رضوی با علامت تجاری  D.D.R  Perfect  Feed  عرضه می گردد