لینک های مرتبط
لینک ها
شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

آزمایشگاه

lab1

آزمایشگاه کارخانه خوراک دام و طیور دردانه رضوی

 

کنترل  مستمر  و افزایش  کیفیت  محصولات  تولیدی  و مواد اولیه مصرفی، مطابق با استانداردهای تعیین شده امری  ضروری  در واحدهای  تولید کننده  خوراک  دام و طیور است. آزمایشگاه   مجتمع دردانه خراسان رضوی با برخورداری از بخش های آنالیز شیمیایی، میکروبی و تجهیزات نوین به منظور ارزیابی  پارامترهای کمی و کیفی درکل فرایند  تولید شامل کنترل های فیزیکی، کنترل مواد اولیه، کنترل بسته بندی و انجام آزمون های پایداری، هم راستا با اهداف تعیین شده و رضایت مندی مشتریان فعالیت دارد. تمامی تجهيزات موجود داراي شناسنامه و كد بوده و به‌طور منظم تحت كاليبراسيون و كنترل  عملكرد قرار مي‌گيرند. در کلیه بخش ها آزمایشات با استفاده از مواد، محلول ها و  محیط‌های  کشت اختصاصی با برندMerck  صورت می‌گیرد.

 

آزمایشگاه شیمی

 

آزمایشگاه بزرگ دردانه خراسان رضوی یکی از مجهزترین  آزمایشگاه ها در  زمینه خوراک دام، طیور و  آبزیان است.     بخش شیمی  آزمایشگاه با بهره گیری از روش ها و استانداردهای ملی و بین المللی قادر به انجام آزمایشات ذیل می باشد:

اندازه گیری میزان رطوبت ·

اندازه گیری میزان خاکستر کل ·

  اندازه گیری میزان پروتئین خام ·

  اندازه گیری میزان نیتروژن آزاد کل ·

اندازه گیری میزان فیبر خام · 

اندازه گیری میزان چربی خام ·

اندازه گیری میزان الیاف نامحلول در شوینده خنثی ·

اندازه گیری میزان الیاف نامحلول در شوینده اسیدی ·

اندازه گیری میزان نمک ·

اندازه گیری میزان پراکسید ·

تشخیص اوره ·اندازه گیری گوسیپول آزاد ·ا

ندازه گیری pH

اندازه گیری میزان کلسیم و فسفر ·

اندازه گیری میزان سختی آب دستگاه های مورد استفاده در این بخش عبارتند از:

دستگاه هضم کلدال (Kjeldahl dijestion)

دستگاه تقطیر کلدال (Kjeldahl Distillation Units)

هات پلیت (Hotplate)

استیرر (stirrer)

 ترازوی آزمایشگاهی دو صفر و چهار صفر (Analytical balance)

ترازوی رطوبت سنج (Moisture Determination Balances)

  رطوبت سنج دستی (Moisture meter) · هدایت سنج (Conductivity meter) ·pH متر (pH meter) ·کوره (Laboratory Furnaces)

آون (فور) (Laboratory oven)

  حمام آب (Laboratory Water Baths)

سوکسله چربی (Soxhlet extractor)

سانتریفیوژ (Laboratory centrifuge)

اسپکتروفتومتر (UV-Vis Spectroscopy)

 آسیاب (Desktop)

پمپ خلاء (Vacuum pump)

بورت دیجیتال (Digital burette)

 

آزمایشگاه میکروبیولوژی

 

 

آزمایشگاه میکروبیولوژی شامل چهار بخش محیط سازی، کشت مجهز به هود لامینار، انکوباسیون و استریلیزاسیون می باشد که قادر به تشخیص و کشت انواع باکتری ها، ویروس ها، مخمر و قارچ ها در فرآورده های دام، طیور و آبزیان می باشد. مواد و روش دقیق انجام آزمایشات و مراحل طی شده مطابق با جداول و فلوچارت های ارائه شده توسط مراجع معتبر بین المللی و موسسه استاندارد ایران می باشد. آزمون های بخش میکروبیولوژی عبارت است از: ·شمارش کلی میکروارگانیسم های هوازی و غیر هوازی · اندازه گیری آفلاتوکسین ها ·سنجش کپک و مخمر · جستجوی اشریشاکلای ·جستجوی سالمونلا ·آزمون انتروباکتریاسه ·آنالیز میکروبیولوژی آب دستگاه های مورد استفاده در این بخش عبارتند از: ·ورتکس لوله آزمایش (Vortex mixer) ·اتوکلاو (Autoclave) ·انکوباتور (Incubator) میکروسکوپ نوری (Optical microscope) ·هود لامینار (Laminar Flows