لینک های مرتبط
لینک ها
شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

شرح محتوا

تسلیت

  |   رویداد ها   |   بدون دیدگاه

همکار ارجمند جناب آقای دکتر صلواتی؛
تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه‌ی شما
از خداوند صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستاریم.

 

فریدون باقری – مدیرعامل شرکت دردانه خراسان رضوی 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه